Snapchat OSK PIERO
Instagram OSK PIERO


AKTUALNOŚCI

OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW

 

 UWAGA! UWAGA! UWAGA!

PRACA!

ZATRUDNIMY INSTRUKTORA KAT. A, B, C, CE, D!!! :-)

CHCESZ DOŁĄCZYĆ DO NASZEGO ZESPOŁU PROSIMY O ZGŁOSZENIA! :-)

e-mail: piero@piero.waw.pl

tel: 514-100-444

 

 PROJEKT USTAWY O UTO (URZĄDZENIE TRANSPORTU OSOBISTEGO)

Projekt ustawy o zmianie Ustawy Prawo O Ruchu Drogowym oraz Ustawy O Elektromobilności I Paliwach alternatywnych został opublikowany w minioną środę 7.08.2019 przez Rządowe Centrum Legislacji. Projekt trafił do konsultacji publicznych, które potrwają do 9.09.2019 roku. Mówi on że:

 

 • Hulajnogami elektrycznymi będzie można jeździć po chodnikach, ale tylko wtedy gdy nie będzie obok ścieżki rowerowej
 • Kierujący UTO jadąc po chodniku będzie musiał jechać wolno oraz ustępować pierwszeństwa pieszym
 • Maksymalna prędkość hulajnogi elektrycznej nie będzie mogła być większa niż 25km/h
 • Kierujący UTO będą mogli jeździć po ścieżkach rowerowych, drogach dla rowerów, przejazdów dla rowerów oraz pasach ruchu dla rowerów posiadając kartę rowerową
 • Kierujący UTO w przypadku braku drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów będą mogli poruszać się jezdnią drogi jeżeli obowiązująca prędkość na tej drodze wynosi nie więcej niż 30km/h
 • Minimalny wiek do korzystania z UTO to minimum 10lat. Zabrania się korzystania z UTO dzieciom młodszym niż 10lat, nawet pod opieką osoby dorosłej
 • Zabronione jest parkowanie gdzie popadnie. UTO musimy zaparkować w miejscu w którym nie będzie utrudniać ono ruchu ani zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym

 

NOWE PLACE MANEWROWE !!!


ABY ULEPSZYĆ WARUNKI SZKOLENIA NASZYCH KURSANTÓW ZMIENILIŚMY MIEJSCE PLACU MANEWROWEGO. OD 1 SIERPNIA BĘDZIEMY ZNAJDOWAĆ SIĘ PRZY UL. POŁCZYŃSKIEJ 121 (PARKING CH TESCO) ORAZ MARYWILSKIEJ 44 (Centrum handlowe)

 

 EGZAMIN BĘDZIE BARDZIEJ PRZYJAZNY ?

 

Resort Infrastruktury przygotował raport z konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. W oparciu o zgłoszone i uwzględnione uwagi przygotował nową wersję aktu - opatrzoną datą 14 maja 2019 r.

Wśród uwzględnionych uwag wymienia się :

* egzaminator nadzorujący - rozszerzono zakres wymaganych od egzaminatora nadzorującego kategorii uprawnień do egzaminowania, uzasadniając, iż egzaminator nadzorujący zatrudniony w ośrodku sprawuje nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów wszystkich kategorii prawa jazdy, na które egzaminy odbywają się w ośrodku, wobec tego koniecznym jest, aby posiadał również uprawnienia do egzaminowania w zakresie kategorii prawa jazdy, nad którymi sprawuje nadzór

* ułatwienie zapoznania się z nagraniem/zapisem przebiegu egzaminu w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń złożenia skargi na sposób przeprowadzenia egzaminu

* odstąpienie od obowiązku przedkładania zaświadczenia o odbyciu szkolenia uzupełniającego, uznano, iż byłoby to kolejne obciążenie biurokratyczne osk, dokonano zmiany brzmienia przepisu w kierunku przedłożenia karty przeprowadzonych zajęć

* dopisanie do wykazu pojazdów egzaminacyjnych „motoroweru trójkołowego”

* dopuszczenie użycia środków komunikacji elektronicznej - w sytuacji potrzeby poinformowania ośrodka egzaminowania o nieprzybyciu na wyznaczony egzamin państwowy

* dodanie przepisu adresowanego do kandydatów na kierowców bez polskiego obywatelstwa, osoba taka ma przedstawić tymczasowe zaświadczenie tożsamości

dostosowanie warunków bezpieczeństwa - w trakcie przeprowadzanego egzaminu państowego młodych osób niepełnosprawnych (pomiędzy 14, a 16 rokiem życia) (kamizelka, kask itp 

* losowy dobór osoby egzaminowanej zakwalifikowanej na egzamin przez egzaminatora, ten pozostaje w procedurze przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania. Uwaga została częściowo uwzględniona, bowiem to system dokonuje wyboru losowego. Nad wyborem koordynator wyłącznie sprawuje nadzór

* niezawinione spóźnienie osoby egzaminowanej na wyznaczony egzamin nie będzie obciążone konsekwencjami finansowymi

* uwzględnienie w planie pracy egzaminatora czasochłonności i specyfiki egzaminu praktycznego na prawo jazdy kat. C+E. Wskazano, iż egzamin na prawo jazdy kat. C+E trwa od 1godz. 20 min. do 1 godz. 30 min.

* możliwość opóźnienia rozpoczęcia egzaminu (szczególnie w sytuacjach losowych np. nieplanowanych nieobecności egzaminatora, awarii systemu, warunków drogowych)

* doprecyzowanie możliwości przerwania egzaminu państwowego: „§ 16.1. Egzaminator przerywa egzamin państwowy (…)”. Dotychczasowe brzmienie: „§ 16. 1. Egzaminator: 2) może przerywać egzamin państwowy (…)”.Jak czytamy w uzasadnieniu zmiany - „Wprowadzenie zapisu „może” stanowi naruszenie Ustawy o Kierujących. (Uzupełnienie zapisu o słowo „może” był prawdopodobnie jedną z przyczyn tragedii w Szaflarach). Dlatego proponuje się do przywrócenia pierwotnego brzmienia tego paragrafu – pisze Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów wnioskując o przywrócenie wersji pierwotnej

* obecność na sali egzaminacyjnej lub na placu manewrowym, też w pojeździe egzaminacyjnym tłumacza (języka migowego lub tłumacza systemu językowo-migowego) zarówno zapewnionego przez osobę egzaminowania, także zapewnionego przez ośrodek egzaminowania

* uzupełnienie przepisów mówiących o możliwości przeprowadzania egzaminu państwowego także w języku migowym

* możliwości losowania elementów zadania nr 1 na placu manewrowym przez osobę egzaminowaną w przypadku awarii systemu teleinformatycznego także w zadaniach dla kat. B+E i wyższych

* określenie dokumentów na podstawie których ma być sprawdzana tożsamość osób, które dodatkowo mogą uczestniczyć w egzaminie

* zmianę kryteriów oceny dla pojazdów egzaminacyjnych o długości powyżej 5 m (w przypadku osób niepełnosprawnych, gdy długość pojazdu egzaminacyjnego uniemożliwia wykonanie zadania egzaminacyjnego ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu)

* doprecyzowanie przepisów dotyczących określenia „wyniku egzaminu państwowego”

* rozszerzenie przepisów o urządzenia techniczne, w jakie wyposażony jest pojazd egzaminacyjny

* zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowanych na kursie kwalifikacyjnym dla kandydatów na egzaminatorów w zakresie pokazu egzaminu dla osoby niepełnosprawnej

* zredukowanie i wyeliminowanie przerwań egzaminów państwowych nieuzasadnionych wytycznymi ustawowymi, co według zgłaszających uwagę spowoduje znaczący wzrost wskaźnika zdawalności egzaminów

 

 


Snapchat OSK PIERO
Instagram OSK PIERO
Warszawa Bródno
ul. Odlewnicza 7
Warszawa Żerań

Godziny otwarcia:
Pn. - Pt. 900 - 1700
Telefon:
22 225 08 73 ,
501 010 253
Warszawa Bródno
ul. Bazyliańska 20
03-203 Warszawa

Godziny otwarcia:
Pn. - Pt. 900 - 1800
Telefon:
511 448 888 ,
514 200 222
ul. Moniuszki 24b
05-230 Kobylka

Godziny otwarcia:
Pn. - Pt. 900 - 1700
Telefon:
22 225 08 78 ,
514 100 444
Nauka jazdy w:
 • Warszawa Bemowo
 • Warszawa Białołęka
 • Warszawa Bielany
 • Warszawa Mokotów
 • Warszawa Ochota
 • Warszawa Praga Południe
 • Warszawa Praga Północ
 • Warszawa Rembertów
 • Warszawa Śródmieście
 • Warszawa Targówek
 • Warszawa Ursus
 • Warszawa Ursynów
 • Warszawa Wawer
 • Warszawa Wesoła
 • Warszawa Wilanów
 • Warszawa Włochy
 • Warszawa Wola
 • Warszawa Żoliborz
 • Kobyłka
 • Zielonka
 • Ząbki
 • Marki
 • Wołomin