Snapchat OSK PIERO
Instagram OSK PIERO


Ośrodek Szkolenia Kierowców

 

 

JESTEŚMY JEDNYM Z NAJLEPSZYCH OŚRODKÓW SZKOLENIA W WARSZAWIE!

Nasza Szkoła istnieje od 1994r. W tym czasie zdobyliśmy zaufanie tysiąca osób. Kompleksowa oferta, którą przygotowaliśmy ma na celu profesjonalnie przygotować kursanta do egzaminu.

Zajmujemy czołowe miejsce  w rankingu zdawalności na prawo jazdy.  

Instruktorzy podchodzą do kursantów w sposób indywidualny, zależny od potrzeb.  

Naszą ofertę dostosowaliśmy zarówno do klientów samodzielnych jak i różnych instytucji.

Współdziałamy z Urzędem Pracy, co sprzyja możliwości refundacji kursów prawa jazdy.

A co najważniejsze nadal jesteśmy i chcemy być dla Was! :)   

!!! W naszej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie !!! 

- Kurs Prawa Jazdy Kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C,

CE, C+E, oraz D.

- Jazdy Doszkalające ze wszystkich wyżej wymienionych kategorii  - kliknij po więcej informacji! ;)

- Kwalifikacja Wstępna, Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca, Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona, Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona Uzupełniająca, Szkolenie okresowe - kliknij w interesujące Cię szkolenie po więcej informacji ;)

!!! KURS PRAWA JAZDY KAT. AM !!!

 (kliknij w nagłówek a zapoznasz się z cennikiem oraz wszystkimi krokami niezbędnymi do zapisu na kurs)

Kategoria AM Prawa Jazdy uprawnia do kierowania motorowerem, rozumianym jako pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h, oraz czterokołowcem lekkim,rozumianym jako czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45  km/h.

 Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 14 lat 

Kurs Prawa Jazdy Kategorii AM rozpoczyna się od 30 godzin(lekcyjnych) szkolenia teoretycznego, które prowadzi dobrze wykwalifikowany wykładowca, który postara się przekazać swoją wiedzę najlepiej jak umie - zapozna kursanta z zasadami ruchu drogowego, znakami drogowymi oraz teoretyczną wiedzą prowadzenia pojazdu. 

Po zakończeniu części teoretycznej kandydaci na kierowcę mogą rozpocząć praktyczną część szkolenia obejmującą prowadzenie pojazdu kategorii AM, na placu manewrowym a także w ruchu miejskim10 godzin(zegarowych). 

Spotkanie z instruktorem odbywa się zawsze na placu manewrowym na Ul. Marywilska 44. 

 Przed ukończeniem szkolenia kandydat na kierowcę musi zdać egzamin wewnętrzny. Jest to sprawdzian przeprowadzany w ośrodku szkolenia kierowców, zgodnie z zasadami państwowego egzaminu na prawo jazdy.  

Posiadamy identyczny pojazd jak na egzaminie państwowym motorower Junak i Zipp.

!!! JEST MOŻLIWOŚĆ JAZDY MOTOROWEREM Z MANUALNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW LUB AUTOMATYCZNĄ !!! 

 

!!! KURS PRAWA JAZDY KAT. A1 !!!

 (kliknij w nagłówek a zapoznasz się z cennikiem oraz wszystkimi krokami niezbędnymi do zapisu na kurs)

Kategoria A1 Prawa Jazdy uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM. 

Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 16 lat

Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów. 

Kurs Prawa Jazdy Kategorii A1 rozpoczyna się od 30 godzin(lekcyjnych) szkolenia teoretycznego, które prowadzi dobrze wykwalifikowany wykładowca, który postara się przekazać swoją wiedzę najlepiej jak umie - zapozna kursanta z zasadami ruchu drogowego, znakami drogowymi oraz teoretyczną wiedzą prowadzenia pojazdu.  

Po zakończeniu części teoretycznej kandydaci na kierowcę mogą rozpocząć praktyczną część szkolenia obejmującą prowadzenie pojazdu kategorii A1, na placu manewrowym a także w ruchu miejskim20 godzin(zegarowych). 

Spotkanie z instruktorem odbywa się zawsze na placu manewrowym na Ul. Marywilska 44. 

Przed ukończeniem szkolenia kandydat na kierowcę musi zdać egzamin wewnętrzny. Jest to sprawdzian przeprowadzany w ośrodku szkolenia kierowców, zgodnie z zasadami państwowego egzaminu na prawo jazdy.  

Posiadamy identyczny pojazd jak na egzaminie państwowym - motocykl Honda CBF 125 lub Yamaha MT125

!!! KURS PRAWA JAZDY KAT. A2 !!!

(kliknij w nagłówek a zapoznasz się z cennikiem oraz wszystkimi krokami niezbędnymi do zapisu na kurs)

Kategoria A2 Prawa Jazdy uprawnia do kierowania motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW. 

Pan Kasyno Recenzja

Pan Kasyno to naprawdę niezwykła strona hazardowa dla Polaków. Przeczytaj ten artykuł o PanKasyno i poznaj wszystkie zalety i wady platformy hazardowej. Analiza została stworzona przez ekspertów kasyn z RankingCasino, dlatego uwzględniono tylko cenne informacje.

Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 18 lat.  

Kurs Prawa Jazdy Kategorii A2 rozpoczyna się od 30 godzin(lekcyjnych) szkolenia teoretycznego, które prowadzi dobrze wykwalifikowany wykładowca, który postara się przekazać swoją wiedzę najlepiej jak umie - zapozna kursanta z zasadami ruchu drogowego, znakami drogowymi oraz teoretyczną wiedzą prowadzenia pojazdu. 

Po zakończeniu części teoretycznej kandydaci na kierowcę mogą rozpocząć praktyczną część szkolenia obejmującą prowadzenie pojazdu kategorii A2, na placu manewrowym a także w ruchu miejskim - 20 godzin(zegarowych). 

Spotkanie z instruktorem odbywa się zawsze na placu manewrowym na Ul. Marywilska 44. 

Przed ukończeniem szkolenia kandydat na kierowcę musi zdać egzamin wewnętrzny. Jest to sprawdzian przeprowadzany w ośrodku szkolenia kierowców, zgodnie z zasadami państwowego egzaminu na prawo jazdy. 

Posiadamy identyczny pojazd jak na egzaminie państwowym - SUZUKI GLADIUS SFV650AU oraz YAMAHA MT 07. 

!!! KURS PRAWA JAZDY KAT. A !!!

(kliknij w nagłówek a zapoznasz się z cennikiem oraz wszystkimi krokami niezbędnymi do zapisu na kurs)

Kategoria A Prawa Jazdy uprawnia do kierowania motocyklem (motocykl - pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy) oraz motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg; pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Do prowadzenia motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW konieczne jest i tak ukończenie 21 roku życia. 

Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 24 lat albo 20 lat, jeżeli kandydat co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2.

Kurs Prawa Jazdy Kategorii A rozpoczyna się od 30 godzin(lekcyjnych) szkolenia teoretycznego, które prowadzi dobrze wykwalifikowany wykładowca, który postara się przekazać swoją wiedzę najlepiej jak umie - zapozna kursanta z zasadami ruchu drogowego, znakami drogowymi oraz teoretyczną wiedzą prowadzenia pojazdu.  

Po zakończeniu części teoretycznej kandydaci na kierowcę mogą rozpocząć praktyczną część szkolenia obejmującą prowadzenie pojazdu kategorii A, na placu manewrowym a także w ruchu miejskim - 20 godzin(zegarowych). 

Spotkanie z instruktorem odbywa się zawsze na placu manewrowym na Ul. Marywilska 44.  

Przed ukończeniem szkolenia kandydat na kierowcę musi zdać egzamin wewnętrzny. Jest to sprawdzian przeprowadzany w ośrodku szkolenia kierowców, zgodnie z zasadami państwowego egzaminu na prawo jazdy.  

Posiadamy identyczny pojazd jak na egzaminie państwowym - SUZUKI GLADIUS SFV650AU lub Yamaha MT-07

!!! KURS PRAWA JAZDY KAT. B1 !!!

   (kliknij w nagłówek a zapoznasz się z cennikiem oraz wszystkimi krokami niezbędnymi do zapisu na kurs)

Kategoria B1 Prawa Jazdy uprawnia do kierowania motorowerem - pojazdem jednośladowym lub dwuśladowym zaopatrzonym w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm³, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; czterokołowcem – pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowegociężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza 550 kg w przypadku przewozu rzeczy lub 400 kg w przypadku przewozu osób.

Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 16 lat.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku. 

Kurs Prawa Jazdy Kategorii B1 rozpoczyna się od 30 godzin(lekcyjnych) szkolenia teoretycznego, które prowadzi dobrze wykwalifikowany wykładowca, który postara się przekazać swoją wiedzę najlepiej jak umie - zapozna kursanta z zasadami ruchu drogowego, znakami drogowymi oraz teoretyczną wiedzą prowadzenia pojazdu.  

Po zakończeniu części teoretycznej kandydaci na kierowcę mogą rozpocząć praktyczną część szkolenia obejmującą prowadzenie pojazdu kategorii B1, na placu manewrowym a także w ruchu miejskim - 30 godzin(zegarowych)

Spotkanie z instruktorem odbywa się zawsze na parkingu przy biurze  Ul. Odlewnicza 7. 

Przed ukończeniem szkolenia kandydat na kierowcę musi zdać egzamin wewnętrzny. Jest to sprawdzian przeprowadzany w ośrodku szkolenia kierowców, zgodnie z zasadami państwowego egzaminu na prawo jazdy. 

 Jako nieliczni szkolimy samochodem ze skrzynią biegów manualną ENDI CARGO,

 lub samochodem ze skrzynią automatyczną - SHARENGO ZD. 

Oczywiście tym samym samochodem zdasz swój Egzamin Państwowy. 

!!! KURS PRAWA JAZDY KAT. B !!! 

(MANUAL LUB AUTOMAT)

  (wybierz swoją opcję szkolenia, kliknij a zapoznasz się z cennikiem oraz krokami niezbędnymi do zapisu na kurs)

Kategoria B Prawa Jazdy uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu); pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg DMC); pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy; ciągnikiem rolniczympojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) ; pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat 

Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 18 lat.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku.

Kurs Prawa Jazdy Kategorii B rozpoczyna się od 30 godzin(lekcyjnych) szkolenia teoretycznego, które prowadzi dobrze wykwalifikowany wykładowca, który postara się przekazać swoją wiedzę najlepiej jak umie - zapozna kursanta z zasadami ruchu drogowego, znakami drogowymi oraz teoretyczną wiedzą prowadzenia pojazdu. 

Po zakończeniu części teoretycznej kandydaci na kierowcę mogą rozpocząć praktyczną część szkolenia obejmującą prowadzenie pojazdu kategorii B, na placu manewrowym a także w ruchu miejskim - 30 godzin(zegarowych)

Spotkanie z instruktorem można dostosować do własnych potrzeb! Na parkingu przy biurze  Ul. Odlewnicza 7, na parkingu przy biurze Ul. Bazyliańska 20.

Przed ukończeniem szkolenia kandydat na kierowcę musi zdać egzamin wewnętrzny. Jest to sprawdzian przeprowadzany w ośrodku szkolenia kierowców, zgodnie z zasadami państwowego egzaminu na prawo jazdy. 

 Szkolenie prowadzimy na takim samym samochodzie jak na egzaminie praktycznym państwowym - HYUNDAI I20 ze skrzynią biegów manualną

Jeżeli nie radzisz sobie z samochodem z manualną skrzynią biegów, lub wiesz, że potrzebujesz tylko prawa jazdy na automatyczną skrzynię biegów mamy dla Ciebie rozwiązanie w formie samochodu - BMW i3 bądź DAIHATSU MATERIA.

 

 !!! KURS PRAWA JAZDY KAT. BE !!!

 (kliknij w nagłówek a zapoznasz się z cennikiem oraz wszystkimi krokami niezbędnymi do zapisu na kurs)

Kategoria BE Prawa Jazdy uprawnia do kierowania zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącegozespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami) 

Wymagane kategorie prawa jazdyB (zaświadczenie o zdanym egzaminie państwowym na kategorię B prawa jazdy).

W Kursie Prawa Jazdy Kategorii BE nie odbywa się szkolenia teoretycznego.

Od razu po zapisie na kurs przystępuje kursant do szkolenia praktycznego - 15 godzin(zegarowych). 

Spotkanie z instruktorem odbywa się zawsze na placu manewrowym - Ul. Marywilska 44.

Szkolenie prowadzimy na samochodzie takim samym jak na Egzaminie Państwowym  CITROEN JUMPY

 

!!! KURS PRAWA JAZDY KAT.C !!! 

 (kliknij w nagłówek a zapoznasz się z cennikiem oraz wszystkimi krokami niezbędnymi do zapisu na kurs) 

Kategoria C Prawa Jazdy uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu; pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc)

Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 21 lat.

Wymagane kategorie prawa jazdy: B

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku. 

Kurs Prawa Jazdy Kategorii C rozpoczyna się od 20 godzin(lekcyjnych) szkolenia teoretycznego, które prowadzi dobrze wykwalifikowany wykładowca, który postara się przekazać swoją wiedzę najlepiej jak umie - zapozna kursanta z zasadami ruchu drogowego, znakami drogowymi oraz teoretyczną wiedzą prowadzenia pojazdu.  

Po zakończeniu części teoretycznej kandydaci na kierowcę mogą rozpocząć praktyczną część szkolenia obejmującą prowadzenie pojazdu kategorii C, na placu manewrowym a także w ruchu miejskim - 30 godzin(zegarowych). 

Spotkanie z instruktorem odbywa się zawsze na placu manewrowym - Ul. Marywilska 44.

Przed ukończeniem szkolenia kandydat na kierowcę musi zdać egzamin wewnętrzny. Jest to sprawdzian przeprowadzany w ośrodku szkolenia kierowców, zgodnie z zasadami państwowego egzaminu na prawo jazdy. 

 Szkolenie prowadzimy na takim samym samochodzie jak na egzaminie praktycznym państwowym - DAF IF 220.

!!! KURS PRAWA JAZDY KAT. CE !!! 

  (kliknij w nagłówek a zapoznasz się z cennikiem oraz wszystkimi krokami niezbędnymi do zapisu na kurs)

Kategoria CE Prawa Jazdy uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t łącznie z przyczepą; zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami).

Wymagane kategorie prawa jazdy: C (zaświadczenie o zdanym egzaminie państwowym na kategorię C prawa jazdy).

 Kurs Prawa Jazdy Kategorii CE od razu po zapisie, rozpoczyna się od 25 godzin(zegarowych) szkolenia praktycznego.

Spotkanie z instruktorem odbywa się zawsze na placu manewrowym - Ul. Marywilska 44.

Przed ukończeniem szkolenia kandydat na kierowcę musi zdać egzamin wewnętrzny. Jest to sprawdzian przeprowadzany w ośrodku szkolenia kierowców, zgodnie z zasadami państwowego egzaminu na prawo jazdy. 

 Szkolenie prowadzimy na takim samym samochodzie jak na egzaminie praktycznym państwowym - DAF IF 220 z przyczepą.

  

!!! KURS PRAWA JAZDY KAT. D !!! 

  (kliknij w nagłówek a zapoznasz się z cennikiem oraz wszystkimi krokami niezbędnymi do zapisu na kurs) 

Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 24 lat.

Wymagane kategorie prawa jazdy: B (zaświadczenie o zdanym egzaminie państwowym na kategorię B prawa jazdy). 

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku. 

Kurs Prawa Jazdy Kategorii D rozpoczyna się od 20 godzin(l


Snapchat OSK PIERO
Instagram OSK PIERO
Warszawa Bródno
ul. Odlewnicza 7
Warszawa Żerań

Godziny otwarcia:
Pn. - Pt. 900 - 1700
Telefon:
22 225 08 73 ,
501 010 253
Warszawa Bródno
ul. Bazyliańska 20
03-203 Warszawa

Godziny otwarcia:
Pn. - Pt. 800 - 1800
Telefon:
511 448 888 ,
514 200 222
ul. Moniuszki 24b
05-230 Kobylka

Godziny otwarcia:
Pn. - Pt. 900 - 1700
Telefon:
22 225 08 78 ,
514 100 444
Nauka jazdy w:
 • Warszawa Bemowo
 • Warszawa Białołęka
 • Warszawa Bielany
 • Warszawa Mokotów
 • Warszawa Ochota
 • Warszawa Praga Południe
 • Warszawa Praga Północ
 • Warszawa Rembertów
 • Warszawa Śródmieście
 • Warszawa Targówek
 • Warszawa Ursus
 • Warszawa Ursynów
 • Warszawa Wawer
 • Warszawa Wesoła
 • Warszawa Wilanów
 • Warszawa Włochy
 • Warszawa Wola
 • Warszawa Żoliborz
 • Kobyłka
 • Zielonka
 • Ząbki
 • Marki
 • Wołomin