Ośrodek Szkolenia Kandydatów na Kierowców

 


 

Prowadzimy kursy i jazdy doszkalające z kategorii AM, A1, A2, A, B, B1, B+E, C, C+E, D oraz kwalifikacje zawodową.

Uwaga! 

Zatrudnimy instruktorów kategorii A oraz B. Więcej informacji pod numerem telefonu 511-448-888.  

 

JESTEŚMY JEDNYM Z NAJLEPSZYCH OŚRODKÓW SZKOLENIA W WARSZAWIE!!!
 
 
Zajmujemy czołowe miejsce  w rankingu zdawalności na prawo jazdy.
 

 

 

 

 

W naszym Ośrodku posiadamy samochód Skoda Fabia 1.2 przystosowany do wypożyczenia na egzamin państwowy, koszt podstawienia samochodu to 50zł. 

 

 

 

 

Biura Ośrodka Szkolenia Kierowców są do państwa dyspozycji. Odpowiemy na wszystkie pytania i ustalimy dogodny dla Ciebie termin rozpoczęcia kursu. 

   BIURA OSK PIERO:

ul. Hieronima 2 , Warszawa ; czynne od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00

TEL: 511 44 88 88; 22 225 08 70 

ul.Odlewnicza 7, Warszawa ; czynne od poniedziałku do piątku od 09:00 do 17:00

TEL: 501 010 253; 22 225 08 73 

ul. Moniuszki 24B, Kobyłka; czynne od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00 TEL: 514 100 444;  22 225 08 78


 

        Jesteśmy szkołą, która istnieje już od 22 lat. Instruktorzy pracujący w ośrodku są osobami starannie dobranymi pod względem cierpliwości, kompetencji oraz prawidłowych technik nauki jazdy. Pierwsze kroki są stresujące za kierownicą dlatego do każdej osoby podchodzimy indywidualnie i z pełną wyrozumiałością. Chcemy aby każda osoba mile wspominała szkolenie w naszym ośrodku i zdała egzamin za pierwszym razem. 

     Ośrodek dysponuje własnym, oświetlonym placem manewrowym oraz salą wykładową wyposażoną w komputery i niezbędne pomoce dydaktyczne. Nasz Ośrodek stawia sobie za cel wyszkolenie jak najlepiej przyszłych kierowców i nabycie przez nich wiedzy oraz umiejętności z zakresu przepisów ruchu drogowego, bezpiecznej jazdy w ruchu miejskim i pozamiejskim, techniki kierowania i panowania nad pojazdem.

 CHCESZ SIĘ PRZEKONAĆ, ŻE SZKOLIMY NAJLEPIEJ ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMIKÓW OBRAZYJĄCYCH NAUKĘ JAZDY W NASZYM OŚRODKU W ZAKŁADCE "INSTRUKTORZY". 

 

   

Szkolenie w zakresie kategorii B oraz B1 ,           
W zakres szkolenia kat. B, B1 wchodzi:
 1. 30 godzin (lekcyjnych) - wykłady
 2. 30 godzin (zegarowych) - jazdy, egzamin wewnętrzny (teoria + praktyka)
 3. pakiet kursanta (podręcznik, płyta)

  Prawo jazdy uprawnia do kierowania:

  - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,

  - pojazdem, o którym mowa w pkt. 3a, z przyczepą inną niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,

  - pojazdem, o którym mowa w pkt. 3a, z przyczepą lekką o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4,25t,

  - mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących, - ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

  Kategoria B1

  - trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nie przekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla. 

  z ust 1: prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

  1) kategorii AM*

  a) motorowerem,
  b) czterokołowcem lekkim;

  5) kategorii B1:

  a) czterokołowcem,
  b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

  6) kategorii B:

  a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
  b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  c)* zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
  d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
  Ponadto
  z ust 3 pkt 1 - ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej;
  z ust 4 - kolejką turystyczną może kierować osoba, która posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii co najmniej od 2 lat.

  Kolejka turystyczna - zespół pojazdów składający się z ciągnika rolniczego, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, albo pojazdu wolnobieżnego oraz przyczepy (przyczep) dostosowanej do przewozu osób, wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności w zakresie świadczenia usług turystycznych. (Ustawa Prawo o ruchu drogowym, Art 2 ust 1 pkt 49a)

  * - obowiązuje od 19 stycznia 2013.

  Wybierz filię, w której chcesz podjąć szkolenie

Kategoria A, A1

Szkolenie w zakresie kategorii; A , A1

Daelim 125 i Suzuki Gladius SFV 650cm                                                         

W zakres szkolenia kat. A wchodzi:

 1. 30 godzin (lekcyjnych) - wykłady

 2. 20 godzin (zegarowych) - jazdy

 3. egzamin wewnętrzny (teoria + praktyka)

Prawo jazdy uprawnia do kierowania: 

Kategoria A

- motocyklem,

- motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nie przekraczającej masy własnej motocykla i 100kg.

Kategoria A1

- motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kW (14,9556 KM). 

z ust 1: prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

1) kategorii AM:*

a) motorowerem,
b) czterokołowcem lekkim;

2) kategorii A1:

a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

3) kategorii A2:

a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla, 

b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

4) kategorii A:

a) motocyklem,
b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Ponadto:
z ust 3 pkt 3 -prawo jazdy kategorii AM, A1, A2 i A uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla tej kategorii wraz z przyczepą.

* - obowiązuje od 19 stycznia 2013.

Wybierz filię, w której chcesz podjąć szkolenie

Kategoria C, C+E

Szkolenie w zakresie kategorii C (Daf lf 55 9 biegów identyczny z WORD Warszawa)

W zakres szkolenia kat. C wchodzi:


 
 20 godzin (lekcyjnych) - wykłady
 1.   30 godzin (zegarowych) - jazdy

 2.   egzamin wewnętrzny (teoria + praktyka)

Szkolenie w zakresie kategorii C+E (Daf lf 55 9 biegów, identyczny z WORD Warszawa + tandem)

W zakres szkolenia kat. C+E wchodzi:

 1. 25 godzin (zegarowych) - jazdy

 2. egzamin wewnętrzny (praktyka)

Prawo jazdy uprawnia do kierowania:

Kategoria C

- pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Kategoria C1

- pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nie przekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Kategoria B+E, C+E lub D+E

- pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą.

Kategoria C1+E

- zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.

Kategoria D1+E

- zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego. 

z ust 1: prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

7) kategorii C1:

a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

8) kategorii C:

a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

9) kategorii C+E:

pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii C, łącznie z przyczepą (przyczepami);

10) kategorii C1+E

– zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii C1 i przyczepy;

11) kategorii B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E

– zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E

12) kategorii C+E i D

– zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E.

Ponadto z ust 3
pkt 1 - ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej;
pkt 2 - kategorii C1+E, C+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami);

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii C, C1, D lub D1 jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.
Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E jest posiadanie odpowiednio prawa jazdy kategorii B, C, C1, D lub D1.

Wybierz filię, w której chcesz podjąć szkolenie

Kategoria D

Szkolenie w zakresie kategorii D :

Dla osób posiadających kat. C

W zakres szkolenia kat. D (z kat. C) wchodzi:

1. 20 godzin (lekcyjnych) - wykłady

2. 40 godzin (zegarowych) - jazd

3. egzamin wewnętrzny (teoria + praktyka)

Dla osób posiadających kat. B

W zakres szkolenia kat. D (z kat. B) wchodzi:

 1. 20 godzin (lekcyjnych) - wykłady

 2. 60 godzin (zegarowych) - jazdy

 3. egzamin wewnętrzny (teoria + praktyka)

Prawo jazdy uprawnia do kierowania:

13) kategoria D
- autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
Kategoria D1
- autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. 

z ust 1: prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

14) kategorii D1:

a) autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m, b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej, c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

15) kategorii D:

a) autobusem,b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej, c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

16) kategorii D1+E

– zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy;

17) kategorii B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E

– zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E

18) kategorii C+E i D

– zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E. Ponadto z ust 3 pkt 1 - ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej; pkt 2 - D1+E i D+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami); Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii C, C1, D lub D1 jest posiadanie prawa jazdy kategorii B. Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E jest posiadanie odpowiednio prawa jazdy kategorii B, C, C1, D lub D1.

 

Nauka jazdy w:
 • Warszawa Bemowo
 • Warszawa Białołęka
 • Warszawa Bielany
 • Warszawa Mokotów
 • Warszawa Ochota
 • Warszawa Praga Południe
 • Warszawa Praga Północ
 • Warszawa Rembertów
 • Warszawa Śródmieście
 • Warszawa Targówek
 • Warszawa Ursus
 • Warszawa Ursynów
 • Warszawa Wawer
 • Warszawa Wesoła
 • Warszawa Wilanów
 • Warszawa Włochy
 • Warszawa Wola
 • Warszawa Żoliborz
 • Kobyłka
 • Zielonka
 • Ząbki
 • Marki
 • Wołomin
Warszawa Bródno
ul. Odlewnicza 7
Warszawa Żerań

Godziny otwarcia:
Pn. - Pt. 1000 - 1800
Telefon:
22 225 08 73
Warszawa Bródno
ul. Hieronima 2
03-243 Warszawa

Godziny otwarcia:
Pn. - Pt. 1000 - 1800
Telefon:
22 225 08 70
Warszawa Bielany
ul. Reymonta 15
01-842 Warszawa

Godziny otwarcia:
Pn. - Pt. 1000 - 1800
Telefon:
22 225 08 72
ul. Moniuszki 24b
05-230 Kobylka

Godziny otwarcia:
Pn. - Pt. 1000 - 1800

Telefon:
22 225 08 78